Kino “superbohaterskie” jest jak disco-polo. Klub Zasadniczo Dyskusyjny #12

Obraz
Kino “superbohaterskie” jest jak disco-polo. Szkodzi swojej dziedzinie sztuki. Jedno filmowi, drugie muzyce. Dlatego podczas najbliższego Klubu Zasadniczo Dyskusyjnego, na którym podyskutujemy pod hasłem "kino dokumentalne vs. blockbustery", nie zamierzam być delikatny. Jeżeli ktoś wkurzy się, tym o co napisałem poniżej, zapraszam na Klub, 19 maja do Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy. Chętnie podyskutuję.

Etykieta Klubowa Klubu Zasadniczo Dyskusyjnego w Toruniu - przestrzegajcie, a będzie Klubowiczami!


Ujawniamy oficjalnie Etykietę Klubową Klubu Zasadniczo Dyskusyjnego w Toruniu

§ 1 / Deklaracja ogólna

1. Klub jest naszym wspólnym dobrem. Ma być miejscem, w którym dyskutujemy mocno i bez ogródek na ważne tematy, okazując jednak szacunek dla odmiennych poglądów.

§ 2 / Zasady podstawowe

1. Etykieta Klubowa jest spisem zasad wg których odbywają się spotkania KZD. Podczas spotkań każdy uczestnik jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Etykiety, pod sankcją wyproszenia ze spotkania klubu. Przestrzeganie Etykiety jest jedynym warunkiem uczestnictwa.

2. Wstęp na spotkania jest i zawsze będzie wolny oraz bezpłatny.

3. W spotkaniach uczestniczyć może każdy obywatel świata.​ Nie stawiamy ograniczeń dotyczących wieku, płci, rasy, wyznania i zawodu. (zasadne ograniczenia – patrz § 4, p. 7)

4. Spotkanie zostanie uznane za otwarte, po powitaniu z Duchowym Patronem​. Z racji lokalizacji miejsca spotkań – Cafe Wejściówka w Teatrze im. Wilama Horzycy, jest nim wielki dramaturg i reżyser Wilam Horzyca. Powitanie musi zostać dokonane przez wszystkich uczestników jednocześnie poprzez wypowiedzenie zdania: „Dobry Wieczór (Dzień dobry) Szanowny Wilamie!”

§ 3 / Dyskusja

1. Uczestnicy spotkania nie mogę bić się ze sobą​, by udowodnić swoje racje. Wszelkie pozostałe metody dyskusji są dozwolone.

2. Uczestnicy nie mogą poniżać współdyskutantów ​używając argumentów deprecjonujących z powodu ich płci, rasy, orientacji seksualnej i religijnej¸ poziomu inteligencji oraz koloru ubrania.

3. Dyskutanci mają prawo okazywać swoją aprobatę lub dezaprobatę​ poglądom wygłaszanym przez mówców, panelistów i Kierowników. Służy temu system kart.

            a. podniesienie w górę karty “zielonej”​ oznacza niewerbalną aprobatę​ uczestnika dla wypowiadanej przez mówcę wypowiedzi.

            b. podniesienie w górę karty “czerwonej” ​oznacza niewerbalną dezaprobatę uczestnika dla wypowiadanej przez mówcę wypowiedzi.

            c. podniesienie w górę karty “białej” oznacza chęć zabrania głosu zaraz po danym mówcy. Zgody na zabranie głosu udziela prowadzący dyskusję.

W przypadku potrzeb wyjątkowej aprobaty lub dezaprobaty, dozwolone jest buczenie.

4. „Prawo Kwadransa”.​ Gdy pewna grupa uczestników, nieprzerwanie, przez 15 minut, okazuje aprobatę lub dezaprobatę wyżej wymienionymi metodami, wszyscy z danej grupy muszą przekazać na rzecz rozwoju Klubu (na ręce Kierowników), równowartość 140 jenów japońskich wg kursu z danego dnia. Po uiszczeniu tej dobrowolnej opłaty mogą kontynuować aprobatę lub dezaprobatę przez kolejny kwadrans.

§ 4 / Sprawy techniczne

1. Ojcami - Założycielami KZD są Mateusz Łapiński i Jarosław Jaworski.​ Pozostają oni dożywotnimi Kierownikami Klubu​.

2. Wg stanu na 30 marca 2017 Klub nie posiada organów statutowych i nie jest zarejestrowaną organizacją. Założyciele dopuszczają zamiary powołania prawnej formy rejestracji Klubu i powołania do życia władz statutowych

3. Kolejne spotkania Klubu ogłaszają Kierownicy Klubu bądź osoby przez nich upoważnione. ​Daty spotkania podawane są do publicznej wiadomości poprzez media internetowe i klasyczne. Spotkania odbywają się w cyklu comiesięcznym (mniej więcej).

4. Na wniosek przynajmniej 30-osobowej grupy uczestników spotkania, uchwalone może zostać zwołanie Spotkania Nadzwyczajnego​.

5. Przewidujemy rozwijanie i modyfikowanie zapisu Etykiety, gdyż zapewne „w praniu” pojawi się wiele nowych wniosków.

6. Uczestnicy mający ponad 195 cm wzrostu nie powinni zasłaniać innym widoku Sali, co nie znaczy, że muszą stać z tyłu.

7. Ograniczeniem uniemożliwiającym udział w spotkaniu są przepisy przeciwpożarowe​ na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wskazujące na to, jaka maksymalna ilość osób może bezpiecznie przebywać w pomieszczeniu, gdzie odbywa się zebranie Klubu.

8. Na spotkania klubu nie mają wstępu ​osoby pod silnym wpływem alkoholu, pod wpływem narkotyków oraz osoby zachowujące się agresywnie. Ocena stanu uczestnika należy do Kierowników Klubu bądź osób przez wskazane.

9. Mile widziane jest finansowe wsparcie prac klubu. Mecenasów dyskusji na poziomie zapraszamy do kontaktu z Kierownikami Klubu.

10.We wszystkich spornych kwestiach podczas spotkań Klubu, ostateczna decyzja należy do Kierowników Klubu. W przypadku sporu między Kierownikami decyduje rzut monetą (znajdującą się aktualnie w obiegu na terenie Polski)

Toruń, stan na 10 maja 2017

Popularne posty z tego bloga

"Jej dziura chce kocura, co w pi**e jej pohula" Czyli jak dostałem propozycję współpracy

Estetyczna kastracja - to plan dla uczniów polskich szkół na najbliższe lata